Terms Service - Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Website.com. Op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Website.com. Website.com biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die vanaf deze site beschikbaar zijn voor jou, de gebruiker, onder voorbehoud van jouw acceptatie van alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neem je deel aan onze "Service" en ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen en beleid die hierin zijn vermeld en/of beschikbaar zijn via hyperlink. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de site, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, mag je de website niet openen of geen gebruik maken van enige diensten. Als deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Elke nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. Je kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Jouw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat je deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen.

ARTIKEL 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaar je dat je ten minste de meerderjarige leeftijd hebt bereikt in jouw staat of provincie van verblijf, of dat je de meerderjarige leeftijd hebt bereikt in jouw staat of provincie van verblijf en ons toestemming hebt gegeven om een van jouw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken.

Je mag onze producten niet voor enig illegaal of ongeoorloofd doel gebruiken, noch mag je, bij het gebruik van de Service, enige wetten overtreden in jouw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

Je mag geen wormen of virussen verzenden of enige code van destructieve aard verzenden.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van jouw Services.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook, op elk moment.

Je begrijpt dat jouw inhoud (niet inclusief creditcardinformatie), onversleuteld kan worden overgedragen en betrokken kan zijn bij (a) transmissies over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan technische vereisten van verbindingsnetwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken.

Je stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarlangs de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen ter referentie opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 

SECTION 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld, niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder de primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer tijdige informatie te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is voor uw eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel daarvan) te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte aantallen hebben en zijn alleen onderhevig aan retournering of omruiling volgens ons Retourbeleid. We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de weergave van uw computermonitor van welke kleur dan ook nauwkeurig zal zijn. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product te staken. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is nietig waar verboden. We garanderen niet dat de kwaliteit van enig product, enige dienst, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - JUISTHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de hoeveelheden die per persoon, per huishouden of per bestelling zijn gekocht, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen in een bestelling of deze annuleren, proberen we u mogelijk op de hoogte te stellen door contact op te nemen via het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is verstrekt op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die zijn gedaan in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, tijdig bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig.

Voor meer details, bekijk onze Retourbeleid.


SECTIE 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN

We kunnen u toegang bieden tot tools van derden waarover we noch controle noch input hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang tot dergelijke tools "as is" en "as available" bieden zonder enige garanties, voorstellingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is volledig op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden geleverd door de relevante derde partij(en). We kunnen ook in de toekomst nieuwe services en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en resources). Dergelijke nieuwe functies en/of services zijn ook onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij bieden geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid hebben of verantwoordelijkheid dragen voor materialen van derden of websites, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade gerelateerd aan de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die verband houden met websites van derden. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van derden en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien op ons verzoek stuurt u bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijddeelnames) of zonder een verzoek van ons stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post, of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat wij op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die u ons toestuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om vergoeding te betalen voor enige opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen. We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te monitoren, bewerken of verwijderen die wij naar eigen goeddunken bepalen als onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden. U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden zullen schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enige computervirus of andere malware die op enige manier van invloed kan zijn op de werking van de Service of een gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent, of ons of derden anderszins misleiden over de oorsprong van enige opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en nemen geen aansprakelijkheid op ons voor enige opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

 

 

 

SECTION 10 - PERSONAL INFORMATION

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons Privacybeleid. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie.

SECTION 11 - ERRORS, INACCURACIES AND OMISSIONS

Af en toe kunnen er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, doorvoertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bestellingen te annuleren als er op elk moment onnauwkeurige informatie in de Service of op een gerelateerde website staat, zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling heeft geplaatst). We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te amenderen of te verduidelijken, inclusief, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of verversingsdatum die wordt toegepast in de Service of op een gerelateerde website, mag worden opgevat als een indicatie dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTION 12 - PROHIBITED USES

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor een onwettig doel; (b) om anderen te vragen of aan te moedigen om deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsregels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of de intellectuele eigendomsrechten van ons of anderen te schenden; (e) om te pesten, misbruiken, beledigen, schade toe te brengen, te belasteren, te lasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere schadelijke codes te uploaden of over te dragen die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of het internet kunnen beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, te vissen, te farmen, voorwendsels te maken, te spinnen, te crawlen of te schrapen; (j) voor een obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te omzeilen of te verstoren. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden gebruiken.

 

 

SECTION 13 - DISCLAIMER OF WARRANTIES; LIMITATION OF LIABILITY

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij staan niet garant voor de resultaten die mogelijk worden verkregen door het gebruik van de service, dat deze accuraat of betrouwbaar zullen zijn. U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het onvermogen om de service te gebruiken, voor uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die aan u worden geleverd via de service worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals deze is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vorm van verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zal Website, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, verloren winst, verloren inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige gelijkaardige schade, ongeacht of dit gebaseerd is op een overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die zijn verkregen met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs indien op de hoogte gebracht van de mogelijkheid hiervan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt tot het maximale toegestane bij wet.

SECTION 14 - INDEMNIFICATION

U stemt ermee in om Website en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren en te verdedigen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTION 15 - SEVERABILITY

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling toch afdwingbaar worden voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden; een dergelijke bepaling zal de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen onverminderd laten.

 

 

SECTION 16 - BEEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voor de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of ons. U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u geen gebruik meer wilt maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site. Als naar ons eigen oordeel blijkt dat u niet voldoet, of als we vermoeden dat u niet voldoet, aan enige voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen we ook deze overeenkomst te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTION 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden vormt geen afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsvoorschriften die door ons op deze site zijn gepost of met betrekking tot De Dienst worden de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Algemene Voorwaarden). Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden moeten niet worden uitgelegd ten nadele van de opstellende partij.

SECTION 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van onze dienst.

SECTION 19 - WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

U kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om elk deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden vormt acceptatie van die wijzigingen.

SECTION 20 - CONTACTGEGEVENS Vragen over de Algemene Voorwaarden moeten naar ons worden gestuurd naar support@ComfortBenen.com